Програмирање 1

Овде ће бити објављивани сви материјали са часова вежби (свих асистената), важна обавештења, детаљи о организацији курса и остале битне информације.

О курсу

Овде можете наћи неке техничке информације о курсу за ову школску годину.

Иди на ову страну.

Обавезе студената

Овде можете наћи све детаље о организацији курса и расподелу бодова по обавезама за ову школску годину.

Иди на ову страну.

Вежбе

Овде се налазе сви материјали који су вам потребни спремање колоквијума и испита, који су са часова вежби свих асистената на овом курсу.

Иди на ову страну.

Обавештења

Овде се објављују сва обавештења од значаја за све студенте који слушају овај курс.

Иди на ову страну.